Kazinczy Orthodox Shul

ADDRESS

Budapest, Kazinczy u. 29-31, 1075

PHONE

+36 1 351 0524

MINYANIM TIMES

Location